Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dačická historie v datech

15. 10. 2007

1183

Nejstarší písemná zpráva o Dačicích, farní osada na křižovatce obchodních cest – Dačice v zeměpanském majetku. pol. 13. stol. Dačice přešly do držení křižovníků s červenou hvězdou.

1339 · 1348

Dačické panství přešlo do majetku pánů z Hradce.

1377

Nejstarší doklady uvádějící Dačice jako město.

1459

Vymírá starší linie pánů z Hradce, zboží dačické kupuje Volfgang Krajíř z Krajku, počátek období největšího rozkvětu města.

1559

Stavba renesanční radnice.

1572 · 1579

Vzniká nové sídlo Krajířů – Starý zámek.

1586 · 1592

Stavba renesanční věže kostela sv. Vavřince.

1591

První zpráva o stavbě Nového zámku v Dačicích.

1600

Krajířové vymírají po meči.

1610

Kateřina z Krajku prodává Dačice Vilému Dubskému z Třebomyslic.

1623

Dačice prodány Lvu Burianovi Berkovi z Dubé a Lipého.

1644

Dačické panství v rukou Fürstenberků.

1645

Švédové vydrancovali město, úpadek Dačic po třicetileté válce.

1660 · 1664

První barokní stavba ve městě – františkánský klášter založený primátorem města Matějem Jiřím Kapetou.

1672 · 1677

Postaven kostel sv. Antonína Paduánského.

1680

Město zachvátil velký mor.

1690

Rozsáhlý požár v tomto roce způsobil spolu s dalšími zkázu renesanční a barokní podoby města.

1714 · 1728

Dačice v držení Václava Vojtěcha z Vrbna a Buntálu.

1728

Hrabě z Vrbna prodal Dačice a panství c. k. radovi a vyslanci v Petrohradě hraběti Jindřichu Karlovi z Osteinu.

1775 · 1788

Nákladem dačického děkana Jana Neulingera a majitele panství hraběte Osteina postaven farní kostel sv. Vavřince (na místě původního románského a gotického kostela).

1809

Město mění naposledy svou vrchnost, panství dačické dědí člen německé říšské šlechty Bedřich Karel z Dalbergu.

1821

Ve městě založena první lesnická škola na Moravě.

1829

V Kostelním Vydří u Dačic založen první řepný cukrovar moderního údobí v našich zemích.

1833

V Dačicích založena první rafinérie cukru na Moravě.

1843

V Dačicích byl vyroben první kostkový cukr na světě.

1849

Dačice se stávají sídlem politického okresu, zřízen tzv. podkrajský úřad.

1868

Ve městě zřízeno Okresní hejtmantství, Dačice zůstaly sídlem okresu do roku 1960 (s výjimkou let 1940 – 1945).

1878

Jan Klang založil továrnu na výrobu hospodářských strojů.

1882

Založen dobrovolný sbor hasičů.

1884

Založen vzdělávací a ochotnický spolek Tyl.

1888

Založeny nadace a fondy na podporu zřízení nemocnice ve městě.

1892

Zřízena měšťanská škola.

1893

Založeno městské muzeum a knihovna.

1896

Otevření hospodářské školy s vyučovacím jazykem českým.

1902

Město se dočkalo železničního spojení s okolím, dokončena trať Telč – Dačice – Slavonice.

1905

Zřízena dívčí měšťanská škola, která zahájila výuku ve školním roce 1906/1907.

1914 · 1915

V důsledku 1. světové války je ve městě mnoho haličských a italských uprchlíků, mezi haličskými uprchlíky vypukla v roce 1916 epidemie tyfu.

1916

Zrekvírovány zvony farního kostela.

1921

Město Dačice převzalo oficiálně vedení akce na vystavění okresní nemocnice.

1923

Ve městě postavena Sokolovna a Dělnický dům.

1929

Sokol začal ve městě provozovat "licenci kinematografickou".

1932

Otevřena nová budova Okresního úřadu v Dačicích.

1935

Na Palackého náměstí odhalen pomník obětem 1. světové války.

1938

Okresní zastupitelstvo v Dačicích schválilo stavbu okresní nemocnice; Katolická tělocvičná jednota Orel zahájila výstavbu Katolického domu; v důsledku mnichovského diktátu byl obsazen celý soudní okres, Slavonice a Dačice se staly pohraničním městem.

1940

V Dačicích zahájena výroba plnicích per ve firmě Stejskal-Novotný, nyní akciová spol. CENTROPEN; okupační správa přenesla sídlo okresu z Dačic do Telče.

1942

Dačičtí Židé nastoupili v květnu do terezínských transportů, většina z nich zahynula.

1945

9. 5. bylo město osvobozeno Rudou armádou.

1946

Město navštívil prezident dr. Edvard Beneš s chotí.

1951

Otevřen rozsáhlý areál nemocnice.

1953

Zahájena výuka na první střední škole v Dačicích – jedenáctileté střední škole, pozdějším gymnáziu.

1960

Sídlo okresu v Dačicích zrušeno, město je s okolními obcemi začleněno do okresu J. Hradec.

1961

Otevřen moderně vybavený areál nové základní školy.

1962

Zahájena výstavba největšího průmyslového závodu ve městě, nyní TRW-DAS, a. s., výroba autodílů.

1979

Uskutečnil se první Festival dětských a mládežnických dechových orchestrů, který založil dlouholetou tradici ve městě.

1983

Řadou kulturních a společenských akcí město oslavilo 800. výročí první písemné zprávy o Dačicích.

1990

Historické jádro města vyhlášeno městskou památkovou zónou.
Uzavřena smlouva o spolupráci s rakouským městem Gross-Siegharts.

1995

Dalším partnerským městem Dačic se stává švýcarský Urtenen-Schönbühl.

1997

V říjnu navštívil Dačice prezident ČR Václav Havel.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář