Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Muzea Dačice

21. 1. 2008

16. dubna 1893 založilo na 60 nadšenců z Dačic a okolí v místnostech Měšťanské besedy v Dačicích národopisný odbor, který shromažďoval sbírky pro národopisnou výstavu v Praze a zároveň i pro městské muzeum. V prostorách městské radnice si poprvé mohli Dačičtí získaný materiál prohlédnout na výstavě 8. června 1893. První etapa sběratelské práce odboru, vedeného starostou města Josefem Příhodou, vyvrcholila v r. 1895 obesláním pražské národopisné výstavy (kolem 300 exponátů).

V letech 1898 až 1949 řídil činnost muzea Knihovní a muzejní spolek v Dačicích. Prvotní nadšení zakladatelů muzea však již na přelomu století vyprchalo, nedostávalo se vhodných prostor pro uložení a zpřístupnění sbírek (muzeum bylo nejdříve umístěno ve starém zámku – od vchodu nalevo, tam je nyní obřadní síň, později provizorně v zámku novém). V roce 1958 byla v prostorách bývalého františkánského kláštera v Dačicích zřízena prozatímní expozice. Po zrušení dačického okresu v roce 1960 převzalo původně spolkové muzeum do své správy opět město a s nástupem nového ředitele muzea PhDr. Františka Křížka, CSc. začíná zároveň intenzivní činnost Městského muzea a galerie v Dačicích.

27. srpna 1961 byly v klášteře slavnostně otevřeny expozice ve 14 místnostech. Tímto obdobím začala i bohatá výstavní činnost muzea a galerie, která přetrvává dosud. Ročně se pořádá kolem 8 výstav muzejního i výtvarného zaměření. Od roku 1960 do současné doby jich bylo připraveno již 300 a zhlédlo je přes 300 000 návštěvníků.

 

V letech 1976–90 byly v prostorách kláštera otevřeny další expozice, jejichž celková plocha byla asi 850 m2, byly upraveny depozitáře pro narůstající sbírkový fond muzea a galerie, který tvoří na 30 000 předmětů, včetně 1 600 obrazů, kreseb a grafických listů galerie. Odborná muzejní knihovna čítá na 7 500 svazků.

V roce 1991 byl dle zákona klášter vrácen františkánskému řádu, se kterým byla uzavřena smlouva o pronájmu. Muzeum s galerií sídlilo v objektu ještě do konce roku 1995. Od ledna 1996 začalo probíhat stěhování celého muzea a galerie do současných prostor jižního křídla Státního zámku v Dačicích. Již 3. srpna 1996 byly v I. poschodí otevřeny výstavní prostory a započalo se s pořádáním výstav v nových prostorách. Stálé expozice galerie – Výběr z grafické tvorby Maxe Švabinského, České výtvarné umění 19. a 20. století – byly otevřeny 27. března 1997 a v létě 16. července 1997 byly otevřeny i nové stálé expozice – Historie a národopis Dačicka, Rodáci Dačicka, Malíři Vysočiny – Michael Florian a František Bílkovský.

www.dacice-mesto.cz


 

Náhledy fotografií ze složky Historie Dačic s popisem

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář