Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Nemocnice Dačice

21. 1. 2008

1935

Podpůrný spolek ke zřízení okresní nemocnice v Dačicích konal řádnou valnou hromadu, na níž byl zvolen předsedou starosta města Karel Kesner a v níž projevena opět nutnost a potřeba brzkého vybudování veřejné nemocnice v Dačicích.25.11.1945

Byl proveden první výkop pro základy OVN (okresní veřejné nemocnice) předsedou ONV Josefem Codrem a předsedou MNV Fr. Horníkem - v 9:00 h dopoledne. Tím byla zahájena stavba hlavního pavilonu nemocnice.červen 1946

Vojenská kancelář presidenta republiky vyhověla žádosti města o účinkování hudby Hradní stráže v Dačicích. Řídil štábní kpt. Rudolf Urbanec - dačický rodák. Čistý výtěžek 27.109 Kčs byl věnován ve prospěch nemocnice.7.8.1946

Stavební práce na hlavním paviloně veřejné nemocnice v Dačicích byly zadány firmě ing. Boleslav Bloudek - Brno za nabídnutý obnos 11.608.743,38 Kč. V říjnu 1946 byl položen základní kámen ke stavbě nemocnice.1947

Rozhodnutí pléna MNV o dodavateli obytných domů u nemocnice. Zahájeny dokončovací práce na válkou přerušené stavbě dispensáře - nyní administrativní budova.8.11.1948

Stavba nemocnice pokročila už tak, že se pracuje na vnitřních pracích chirurgického pavilonu a dostavují se tři obytné domy. Staví se betonové zásobníky kotelny a komín, který dosahuje šířky 4,5 m a bude vysoký 45m.3.2.1949

Mírné počasí letošní zimy dovoluje nepřetržitou práci na stavbě nemocnice. V hlavním paviloně se již třpytí zasklená okna. Tři obytné domy jsou již hotovy a obydleny. V lomu pracuje část dělníků na přípravě štěrku a kamene k dalším pracem pro stavbu domu lékařů a sester.5.5.1949

Kolaudace obytných domů u nemocnice.29.9.1951

Nová státní okresní nemocnice v Dačicích byla slavnostně osvětlena v době od 19:30 h do 20:30 h a na nádvoří nemocnice byl promenádní koncert.1.10.1951

Slavnostně zahájen provoz v nově vybudované nemocnici. Ředitelem nemocnice se stal primář chir. oddělení MUDr. Jaroslav Paroulek, primářem interního oddělení MUDr. Coufal a primářem gyn. oddělení MUDr. Roch. Nově vybudovaná nemocnice - o jejíž vybudování se snažila města s okolními obcemi již od roku 1919. Má zatím tyto objekty: vrátnici, hlavní pavilon, budovu sester, kotelnu a obytné domy pro zaměstnance.9.12.1956

V dačické nemocnici se narodila trojčata rodičům Ludvíka Labského a Antonie - rozené Srpové z Brna - Královo Pole. Matka těchto dětí měla své příbuzné v Novém Sadě na Dačicku a proto se rozhodla pro porodnici ve zdejší nemocnici.8.3.1958

Byl slavnostně otevřen nový Dům kultury ZV ROH v nemocnici v Dačicích.1964

Žádost obcí Vratěnín, Mešovice, Uherčice, Korolupy a Lubnice s počtem obyvatel 1 200 začleněním k naší nemocnici z okresu Znojmo a další obce z okresu Třebíč, a to Oponěšice, Police, Jiratice, Kdousov, Kostníky, Bačkovice, Třebelovice a Pálovice.prosinec 1972

V naší nemocnici bylo zřízeno rehabilitační odd., rozšířeno bylo RTG pracoviště.12.3.1975

Československá televize Praha vysílala relaci o nemocnici v Dačicích. Byly hodnoceny léčebné výsledky a rozvoj nemocnice od jejího otevření.1.12.1979

Otevřena nově adaptovaná budova na Havlíčkově náměstí – poliklinika.11.3.1980

Z dačické nemocnice odchází do důchodu dlouholetá lékařka MUDr. Milena Wernerová - internistka. Výstavba strojovny pro náhradní zdroj el. energie. Kolaudace obytných domů u nemocnice.1.10.1981

Výstava k 30. výročí otevření dačické nemocnice.1982

Výstavba novorozeneckého odd., výstavba spalovny odpadů, rekonstrukce kotelny + nový kotel S2500V.31.12.1983

Odešel do důchodu primář interny MUDr. F. Werner, který ve zdejší nemocnici působil plných 30 roků. Za jeho působení se stalo inter. odd. pojmem. Jeho rukama prošlo na 50 000 pacientů. Zahájena výstavba zubního oddělení.1984

Rekonstrukce interní JIP, rekonstrukce topných kanálů.15.3.1985

Slavnostně otevřena zubní oddělení polikliniky. Zahájena stavba pavilonu obvodních a interních lékařů.1986

Byla zprovozněna chirurgická JIP.1987

Dáno do provozu středisko obvodních lékařů a byla zřízena centrální sterilizace. Zahájena přístavba výtahů dětského oddělení, rekonstrukce topení a zateplení kulturního domu.1988

V areálu se prováděla rekonstrukce dorozumívacího zařízení a elektrické instalace.1989

Uskutečnilo se setkání OF se zástupci ÚNZ, vedení města a s občany na MěKS. Výtahy na dětské oddělení, kolaudace 12/1989, rekonstrukce operačních sálů a chirurgického oddělení, sterilizace - sály.1990

Od začátku roku rozšířena "rychlá zdravotnická pomoc" /RZP/ na nepřetržitý provoz 24 hodin. Na radiodiagnostickém oddělení odešel dne 30. září do důchodu primář MUDr. Miloš Řezáč. V říjnu 1990 zahájena přístavba pavilonu OKB, v témže měsíci provedena rekonstrukce prádelny. V srpnu uskutečněn první transport pacienta vrtulníkem. Jednalo se o vážný stav dítěte. V prosinci 1990 zahájena rekonstrukce porodnice.1991

VI/1991 - dokončena rekonstrukce prádelny. Zahájena rekonstrukce porodnice - konec VI/1991 Zprovozněno zauhlování v kotelně.1992

Po rozdělení OÚNZ k 1.1.1992 zřizuje Okresní úřad v Jindřichově Hradci státní příspěvkovou organizaci pod názvem Nemocnice s ambulantní péčí a ředitelem je jmenován MUDr. Milan Kotyza.
Vybudována přistávací plocha pro vrtulník.1993

Dokončení pavilonu OKB.1994

Zprovoznění druhého výtahu v hlavní budově nemocnice.1995

Dačická nemocnice je od 1.7.1995 majetkem města, Město Dačice ji získává bezúplatným převodem. Ředitelem je jmenován MUDr. Jaroslav Řičánek. Oficiální název příspěvkové organizace je "Nemocnice Dačice".1996

Primářem interního oddělení se stává MUDr. Richard Stoupenec, primářem radiodiagnostického oddělení MUDr. Karel Netoušek. Od 15. ledna je v provozu nová lékárna - vedoucí Mgr. Milena Čechová.1997

Rekonstrukce centrální sterilizace. Rekonstrukce původní lékárny na pracoviště elektroléčby. Likvidace nefunkční spalovny pro využití stavby jako skladu odpadů.1998

Úprava bývalé spalovny pro ukládání nemocničního odpadu.1999

Instalace osvětlení přistávací plochy pro vrtulník k umožnění provozu v nočních hodinách. Centrální rozvod kyslíku pro potřeby interní a chirurgické JIP. Generální úprava přízemí hlavního pavilonu pro umístění gynekologického a porodního oddělení. Úprava původního novorozeneckého oddělení včetně sociálního zařízení pro potřeby interního oddělení.2000

Úprava původního oddělení „C“ interny pro potřeby lůžkové rehabilitace – 20 lůžek – včetně rekonstrukce elektrorozvodů a instalace dorozumívacího zařízení pacient-sestra.
Přemístění komplexu rychlé záchranné pomoci do budovy „B“ včetně komunikačních prvků.
Obnovena jídelna na interním oddělení. Organizace parkování vozidel v areálu nemocnice.
Rekonstrukce sociálního zařízení na chirurgii.
Dokončení rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení.2001

Nemocnice slaví 50 let od svého otevření.2005

1. února se novým provozovatelem nemocnice stává společnost PP Hospitals, s.r.o.
Od 1.7.2005 začaly přípravy k rekonstrukci operačních sálů a centrální sterilizace, od 1.10.2005 do 31.12.2005 byla uzavřena chir JIP. Slavnostní otevření proběhlo v prosinci.
V listopadu a prosinci proběhla výměna oken na části chirurgického a interního oddělení2006

Byl vybudován výtah v budově č. 2.
12.1. nabylo kolaudační rozhodnutí právní moci – operační sály se mohou užívat.Ředitelé nemocnice


MUDr.Jaroslav PAROULEK

MUDr.Gervas SEDLÁK

MUDr.Karel VOLDÁN

MUDr.Jaroslav ČECH

MUDr.Jaromír BENEŠ

MUDr.Břetislav ČERMÁK

MUDr.Milan KOTYZA

MUDr.Jaroslav ŘIČÁNEK

MUDr.Jaroslav ŠILHAN

MUDr.Ladislava FABEŠOVÁ

Ing. Antonín VRBKA

Ing. Jan JELÍNEK

Ing. Věra PROUSKOVÁ, MBA

Bc. Martin TVARŮŽEKSprávci nemocnice


Bedřich KUBEŠ

František HORNÍK

Ludvík NOVOTNÝ

Vojtěch PELIKÁN

Olga PŘIBYLOVÁ

Ing. Zdeněk ČERMÁK

Jan KLIVAN

Květoslava SRBOVÁHlavní sestry


Marie NEHYBOVÁ

Františka TŮMOVÁ

Božena HOMOLKOVÁ

Marta BAŠTÁŘOVÁ

Dana ŠIROKÁ

www.dacicko.com

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Správce Vojtěch Pelikán

Ing. Ladislav Polák,4. 1. 2019 15:58

Dobrý den! Prosím předat můj dotaz správci nemocnice panu Pelikánovi,
jestli nebyl radioamatér pan Vojtěch Pelikán,OK2PV jeho příbuzný, případně jestli zná jeho příbuzné.
Děkuji za pomoc, Ing. Ladislav Polák, <ok1ad@post.cz>.

A od roku 2008 máme co?

Z Dačic,30. 11. 2010 12:09

Máme velký hovno.

Re: A od roku 2008 máme co?

občan Dačic,19. 5. 2018 23:45

Přesně.