Jdi na obsah Jdi na menu
 


SŠTO Dačice

21. 9. 2008
HISTORIE ŠKOLY V DATECH

* 8.10. 1894 – počátky odborného školství v Dačicích; rozhodnutím c.k. ministerstva kultury a vyučování byla zahájena výuka v Průmyslové pokračovací škole; vyučovalo se v budově školy měšťanské; správcem školy byl jmenován Karel Kamenář, který se podstatně zasloužil o její vznik; v přípravném ročníku se začalo učit 118 žáků
* 1914 – 1918 - po dobu první světové války byla výuka na škole přerušena ( důvodem bylo zastavení státních subvencí i to, že někteří členové sboru byli povoláni na frontu )
* prosinec 1944 – červen 1945 – ani na sklonku druhé světové války se na škole nevyučuje školní rok 1945 – 1946 – vyučování je obnoveno v 6 třídách se 129 žáky; v průběhu školního roku se však nepodařilo prosadit zřízení samostatné učňovské školy, škole tak začíná hrozit zánik
* školní rok 1946 – 1947 – v jeho průběhu jsou žáci školy postupně převedeni do učňovských škol v Třešti, Telči a Bílovicích
* 28. 6. 1947 – vyučování na škole je oficiálně ukončeno
* 1. 9. 1961 – po čtrnáctileté přestávce je v Dačicích obnovena odborná učňovská škola; je otevřena jako pobočka UŠ v J. Hradci; její zřízení je motivováno nutností připravovat kvalifikované dělníky pro závod OZAP; výuka je zahájena v budově bývalé ZDŠ, v dnešní Neulingerově ulici; v prvním ročníku se začalo učit 20 soustružníků a 16 frézařů; školu začal řídit Josef Pšenčík
* 1965 – vedle soustružníků a zámečníků se na škole začínají připravovat i budoucí frézaři a nástrojaři
* školní rok 1969 – 1970 – rozhodnutím JčKNV v Č. Budějovicích získává škola statut samostatné učňovské školy; v 7 třídách se učí strojní zámečníci, soustružníci kovů a frézaři, celkem 163 učni
* 1. 9. 1978 – škola se transformuje v neúplné střední odborné učiliště strojírenské; je zaveden nově koncipovaný obor Obráběč kovů ( posílením výuky všeobecně-vzdělávacích předmětů je vyučencům umožněno další studium a plynulý přestup na SŠ pro pracující, tedy složení maturitní zkoušky ), obor se na škole vyučuje dodnes
* 1. 9. 1979 – škola se stává zcela samostatným SOU strojírenským
* 1. 9. 1980 – do provozu je uveden domov mládeže s kapacitou 60 lůžek
* od 1. 9. 1981 – na škole je možno se vyučit v nových oborech Strojní mechanik ( výuka ukončena v r. 1997 ) a Prodavač motorových vozidel ( výuka ukončena v r. 1992 )
* 1. 9. 1983 - je zavedena výuka v nově koncipovaném čtyřletém učebním oboru s maturitou Mechanik seřizovač; oboru se na škole vyučuje dodnes
* 30. 6. 1983 – na škole se končí s výukou v oborech Strojní zámečník, Soustružník kovů a Univerzální frézař
* 1. 9. 1984 – začíná se vyučovat v nově postavené budově školy ve Strojírenské ulici; budova slouží
* svému účelu dodnes; začíná vyučovat ve tříletém učebním oboru Strojní mechanik ( výuka ukončena v r. 1997 )
* od 1. 9. 1985 – na škole je možné se vyučit v dvouletém učebním oboru Strojírenská výroba ( výuka končí v r. 1992 ) a v maturitním oboru Provozní technika ( obor se studuje v různých formách dodnes, v současnosti je studium tříleté )
* 1. 9. 1987 – začíná se vyučovat i ve druhém pavilónu nové školní budovy ve Strojírenské ulici; jako součást areálu školy začíná fungovat i nová, moderní tělocvična
* 1. 7. 1991 – rozhodnutím Ministerstva průmyslu ČSR se stává SOUS Dačice státní příspěvkovou organizací
* od 1. 9. 1991 – je možno se na škole vyučit v oboru Nástrojař ( výuka ukončena v r. 1995 ) a studovat dálkově v dvouletém oboru s maturitou Strojírenství ( vyučuje se dodnes, v současnosti je tříletý )
* 1. 9. 1992 – začíná se vyučovat v oborech Prodavač smíšeného zboží ( tříletý, vyučuje se dodnes ), Mechanik opravář pro silniční motorová vozidla ( automechanik, tříletý obor, výuka ukončena v r. 2001 ) a Obchodní pracovník ( čtyřletý s maturitou, výuka ukončena v r. 1996 )
* od 1. 9. 1993 - na škole se začíná vyučovat v oboru Obchodník ( pětiletý s maturitou, výuka ukončena v r. 2002 ), tříletém učebním oboru Truhlář ( vyučuje se dodnes ) a tříletém učebním oboru lektromechanik ( vyučuje se dor. 1996, v současnosti je nahrazen oborem Elektrikář ); postupně dochází k výrazné změně ve skladbě vyučovaných oborů, vedle tradičních strojírenských se stále podstatněji uplatňují i obory jiné, zejména se zaměřením ekonomickým
* 1. 9. 1994 – od tohoto data nese škola nový název Integrovaná střední škola technická a obchodní a získává status střední odborné školy v souvislosti se zavedením oboru Management – asistent podnikatele ( čtyřletý s maturitou, výuka ukončena v r. 2001 ) a oboru Strojírenství ( čtyřletý s maturitou, vyučuje se dodnes ); škola se tak stává výchovně-vzdělávacím zařízením slučujícím v sobě střední odborné učiliště a střední odbornou školu; od tohoto data je také možno na škole studovat dálkově ve dvouletém nástavbovém studiu obor Technickohospodářské a správní činnosti ( ukončeno maturitou, v oboru se vyučuje dodnes, v současnosti je tříletý ) a tříletém učebním oboru Technickoadministrativní pracovník ( výuka ukončena v r. 1998 )
* 1. 9. 1998 – začíná se vyučovat ve čtyřletém maturitním oboru Obchodník ( výuka ukončena v r.2003)
* 1. 9. 2000 – začíná se vyučovat ve čtyřletém maturitním oboru Obchodně podnikatelská činnost, oboru se na škole vyučuje dodnes; současně se začínají učit první žáci ve tříletém oboru Aranžér


SOUČASNÉ VYBAVENÍ

* 14 klasických učeben - 3 z nich vybaveny TV a videem
* 2 jazykové učebny - 24+18 žákovských míst se sluchátky, učitelské ovládací pulty, 2+2 audiodecky, TV a video
* laboratoř chemie
* měrové středisko
* elektrotechnická laboratoř
* učebna pro techniku administrativy
* 2 počítačové učebny - 15+15 žákovských, 2 učitelská PC a 2 servery (Internet a Intranet), laserová a barevná inkoustová tiskárna, dataprojektor, vše propojeno do sítě
* učebna automatizace - 10 žákovských a 1 učitelské PC, CNC soustruh, CNC frézka, barevná tiskárna, scanner
* sportovní hala - rozměr 1 basketbalového nebo 2 volejbalových hřišť, tribuna, posilovna, hřiště, kurt
* dílny pro praktické vyučování - vybavení potřebné pro všechny technické obory (truhlář, elektrikář, CNC)
 

Náhledy fotografií ze složky Dačice

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář